Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 30-06-2023

Ban hành Nghị quyết về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025

Ngày 27/6/2023Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về việc quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 (Nghị quyết).

Sở KH&CN đã giải quyết triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về thủ tục hành chính; công khai kết quả giải quyết.

 

Mục tiêu chung của Nghị quyết là tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực; nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, tinh gọn, năng động, hiệu lực, hiệu quả, hướng đến xây dựng chính quyền số, chính quyền thân thiện, phục vụ tôt tổ chức, doanh nghiệp và người dân; tạo nên sức mạnh tổng hợp để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Cụ thể phấn đấu đến năm 2025 đạt được các mục tiêu sau:

- Chỉ số PAR Index thuộc nhóm tỉnh loại B (đạt từ 80% - dưới 90%) và nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao trên cả nước; chỉ số PAPI thuộc nhóm Trung bình cao và nằm trong nhóm 20 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao trên cả nước; chỉ số SIPAS đạt giá trị tối thiểu 85%.

- Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính cắt giảm ít nhất 25% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định. Tỷ lệ số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn và trước hạn hàng năm đạt từ 99% trở lên. số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực và có giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xẵ đạt 100%.

- 100% thủ tục hành chính của tỉnh có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến toàn trình; trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia. 100% dịch vụ công trực tuyến toàn trình được cung cấp trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.

- Mức độ hài lòng cùa người dân, doanh nghiệp về giải quyết thù tục hành chính đạt tối thiểu 90%; trong đó, mức độ hài lòng về giài quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

- Tối thiểu 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đàm chi thường xuyên. 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác, có đử điều kiện, hoàn thành việc chuyển đôi thành công ty cổ phần hoặc chuyển sang tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư.

- Hoàn thành 100% các nội dung về chuyển đổi số và ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ để xây dựng Chính quyền điện tử và Chính phủ số.

Để thực hiện được các mục tiêu nên trên, Nghị quyết đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sai:

1.Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền.

2. Nâng cao hiệu quả cải cách thể chế.

3. Đẩy mạnh cầỉ cách thủ tục hành chính, nâng cao mức độ hài lòng cũa người dân và doanh nghiệp.

4. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng chính quyền địa phương liêm chính, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

5. Cái cách chế độ công vụ, xây dựng và nâng cao chất lượng, trách nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

6. Cải cách tài chính công.

7. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, Chính phủ số và đô thị thông minh.

8. Nâng cao các chỉ số PAR Index, PAPI và SIPAS của tỉnh./.

Nguyễn Thị Hòa

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 1077
Tổng lượt truy cập: 3.249.825
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.