Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 06-02-2023

Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023

Chiều ngày 02/2/2023, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Quảng Trị tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc Sở; BCH Công đoàn Sở; Trưởng/Phó các phòng, đơn vị cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.

Đồng chí Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã nghe Báo cáo tổng kết đánh giá hoạt động KH&CN năm 2022, Kế hoạch năm 2023; Báo cáo hoạt động của Công đoàn năm 2022, Kế hoạch năm 2023; Tham luận của các phòng: Văn phòng Sở, Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ, Phòng Quản lý khoa học và Các đơn vị: Chi cục TCĐLCL, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Thông tin KH&CN, Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL.

Năm 2022, được sự quan tâm của Lãnh đạo tỉnh và Bộ KH&CN, sự phối hợp của các ngành, các cấp, của các doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh, Sở KH&CN đã tập trung thực hiện hoàn thành nhiều nhiệm vụ về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, cơ bản hoàn thành kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. Nhiều nhiệm vụ tạo được sự chuyển biến tích cực, đưa hoạt động KH&CN ngày càng gắn với thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội và phục vụ có hiệu quả sự phát triển KT-XH của địa phương. Cụ thể:
 
Công tác tham mưu, ban hành cơ chế, chính sách KH&CN: Năm 2022 Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình HĐND ban hành 01 Nghị quyết về danh mục sự nghiệp công thuộc lĩnh vực KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; tham mưu UBND tỉnh ban hành 16 Quyết định, 02 Kế hoạch về quản lý hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Các chủ trương, chính sách được ban hành phục vụ có hiệu quả hoạt động quản lý KH&CN trên địa bàn tỉnh, góp phần khẳng định đóng góp của KH&CN vào sự phát triển kinh tế - xã hội.
 
Công tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
 
- Công tác triển khai các đề tài, dự án KH&CN cấp Quốc gia, cấp tỉnh và cấp cơ sở do Sở KH&CN tuyển chọn, xét giao trực tiếp: Năm 2022, triển khai 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước, 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Viện, 10 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và 09 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở do Sở Khoa học và Công nghệ tuyển chọn, xét giao trực tiếp. Tổ chức Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với 11 nhiệm vụ cấp tỉnh và 02 nhiệm vụ cấp cơ sở.
 
+ Trong lĩnh vực nông nghiệp đã tập trung đi sâu nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN để phát triển các cây, con chủ lực và một số cây trồng, con nuôi có tiềm năng, triển vọng phát triển theo hướng bền vững thông qua tuyển chọn bộ giống có chất lượng, xây dựng thương hiệu, ứng dụng công nghệ cao, liên kết trong sản xuất, nhằm tạo ra sản phẩm bảo đảm an toàn thực phẩm và có giá trị kinh tế cao.
 
+ Trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ đã tập trung triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm, hoàn thiện, chuyển giao các công nghệ, các mô hình mới gắn với thực tiễn sản xuất của các đơn vị, địa phương, tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong lĩnh vục công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến,… Thông qua các nhiệm vụ kH&CN, nhiều kỹ thuật, công nghệ tiến bộ đã được nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao mang lại hiệu quả kinh tế cao.
 
+ Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, các nhiệm vụ cũng đã tập trung nghiên cứu, đề xuất các giải pháp về thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm cung cấp luận cứ khoa học phục vụ quả trình lãnh đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Đặc biệt, với nhiều nỗ lực, cố gắng, Sở đã tổ chức biên tập, hoàn chỉnh và in ấn, xuất bản cuốn sách “Địa chí Quảng Trị”, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ công bố và phát hành sách, công trình này đến nay nhận được sự ủng hộ của cán bộ và nhân dân trong tỉnh.

+ Trong lĩnh vực y tế, giáo dục đã triển khai các nhiệm vụ KH&CN góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân cũng như đổi mới công tác dạy học
 
- Công tác hỗ trợ, ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026: Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND ngày 30/3/2022 Quy định hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026. Sở đã ban hành Hướng dẫn quy trình hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh năm 2022 và tích cực khảo sát, hướng dẫ các tổ chức, cá nhân các hồ sơ, thủ tục để thực hiện. Tính đến nay, đã hỗ trợ tổng số tiền 1,295 tỷ đồng cho 40 đối tượng/ dự án
 
Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực

-  Về Sở hữu trí tuệ: Công tác triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 đã đạt được những kết quả bước đầu, Sở đã tham mưu UBND tỉnh trình cho phép sử dụng tên địa danh để xác lập 09 nhãn hiệu tập thể; tư vấn, hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký 21 nhàn hiệu thông thường. Đến nay, 02 nhãn hiệu tập thể (Gà sạch Triệu Thượng; Tinh bột sắn dây Cam Lộ) và 09 nhãn hiệu thông thường (Zanka, HTX Nông sản Khe Sanh, HTX dịch vụ sản xuất NN cà phê hữu cơ Chân Mây, Yến sào Trọng Phước, Tôn xốp Phước Dũng, Quang Group, Muối sả Phương Anh, Trịnh Xưa coffee, Dầu lạc Làng An) đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ.

Về công nghệ và thị trường công nghệ: Năm 2022 Sở đã tổ chức thẩm định công nghệ 03 dự án đầu tư, tham giá ý kiến thẩm định công nghệ 86 dự án đầu tư; chuyển giao cho 03 doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho 02 doanh nghiệp.

- Về an toàn bức xạ hạt nhân: Thực hiện tốt công tác hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ để tiến hành kiểm tra cấp giấy phép, giấy gia hạn sử dụng thiết bị X-Quang trong y tế. Tổ chức Lớp đào tạo an toàn bức xạ hạt nhân cho người phụ an toàn bức xạ hạt và nhân viên bức xạ trong y tế và công nghiệp cho 65 học viên, hướng dẫn 16 tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang trong y tế, trình UBND xem xét, cấp giấy phép sử dựng thiết bị X-Quang trong y tế.

- Công tác hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo: Sở đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo cũng như đồng hành, kết nối với các đoàn thể, doanh nghiệp để tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nhiệp . Đã tổ chức thành công Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm 2022 (BTC Cuộc thi  đã trao 01 giải nhất, 02 giải nhì và 02 giải ba cho các ý tưởng, dự án xuât sắc lọt vào vòng chung kết).

- Công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng:  Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, Tăng cường hoạt động tuyên truyền về chủ đề Nâng cao năng lực đo lường trong tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các dịch vụ thử nghiệm, kiểm định,… tạo niềm tin cho người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ. Công tác hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp nâng cao chất lượng, tạo thuận lợi để thương mại hóa sản phẩm. Công tác kiểm tra, thanh tra về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa góp phần quan trọng đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng trong đo lường, chất lượng, góp phần vào việc ngăn chặn hàng giả, hàng kém chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
 
- Công tác thanh tra: Đã phối hợp chặt chẽ với Thanh tra tỉnh và các Sở, Ngành có liên quan trong việc xây dựng kế hoạch thanh tra định kỳ, vì vậy không có sự chồng chéo, trùng lắp trong việc triển khai. Năm 2022, đã thực hiện 04 cuộc thanh tra theo kế hoạch về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thép; khí hóa lỏng; vàng trang sức, mỹ nghệ và thanh tra về đo lường, an toàn bức xạ với 66 tổ chức, cá nhân được thanh tra. Qua quá trình thanh tra, đã kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân được thanh tra; đã ban hành 01 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt lạ 1,5 triệu đồng, đồng thời buộc doanh nghiệp khắc phục và thực hiện việc kiểm định thiết bị theo đúng quy định.

Hoạt động của các đơn vị sự nghiệp KH&CN

Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường và Chất lượng ngày càng đáp ứng yêu cầu phục vụ quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh. Năm 2022 đã kiểm định 8.147 phương tiện đo, mẫu thử nghiệm 3.160 mẫu.

- Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Thông tin  KH&CN ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong công tác chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Năm 2022 Trung tâm đã triển khai có hiệu quả các hoạt động nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm. Đẩy mạnh công tác truyền thông KH&CN đến tận cơ sở bằng nhiều phương thức tuyên truyền khác nhau như: Mạng Internet thông qua Cổng Thông tin điện tử, chuyên mục KH&CN phát sóng trên Đài PT-TH Quảng Trị, chuyên mục KH&CN trên Báo Quảng Trị; Ấn phẩm KH&CN (Đặc san KH&CN; Bản tin Thông tin KH&CN). Tổ chức 25 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông cho người dân trên địa bàn tỉnh với hơn 759 người tham gia. Triển khai có hiệu quả Đề án “Ứng dụng chế phẩm vi dinh vật trong sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. Thực hiện có hiệu quả công tác thống kê KH&CN.

Công tác tăng cường tiềm lực KH&CN, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: Năm 2022, Sở tiếp tục tăng cường nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị KH&CN; tập trung sử dụng, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị KH&CN hiện có nhằm phục vụ có hiệu quả hoạt động KH&CN. Công tác phát triển nguồn nhân lực KH&CN đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Bộ máy tổ chức của Sở KH&CN tiếp tục được cũng có, kiện toàn. Trình UBND tỉnh chuyển Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành 01 phòng chuyên môn thuộc Sở. Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt.
 
Năm 2022, hoạt động KH&CN tỉnh đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, so với yêu cầu thực tế cũng như đòi hỏi của nhiệm vụ trong tình hình mới, nhìn chung hoạt động khoa học công nghệ vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế nhất định.

Ở phiên trao đổi, thảo luận, với tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự hội nghị đã thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn cũng như nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.  Đại diện các phòng/đơn vị  cũng đã ký cam kết thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Lân ghi nhận sự nỗ lực và những đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đối với sự phát triển ngành KH&CN. Trong năm 2022, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt cán bộ, công chức, viên chức KH&CN đã triển khai hoạt động KHCN hiệu quả, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Năm 2023, ngành KH&CN tiếp tục tổ chức thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Tập trung thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tập trung khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để KH&CN trở thành đòn bẩy của công cuộc tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Ngành KH&CN tiếp tục tập trung nghiên cứu, ứng dụng KH&CN phục vụ những ngành, lĩnh vực then chốt, mũi nhọn của tỉnh; nghiên cứu ứng dụng Công nghệ sinh học; đẩy mạnh triển khai các chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong khuôn khổ các chương trình, kế hoạch KH&CN trọng điểm. Tiếp tục phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tăng cường tiềm lực về KH&CN. Phát triển các nhóm nghiên cứu mạnh về các công nghệ chủ chốt của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tiếp tục đổi mới đồng bộ cơ chế, phương thức quản lý tổ chức, hoạt động KH&CN./.

Một số hình ảnh tại hội nghị:

 

Các Phòng, Đơn vị ký cam kết thực hiện nhiệm vụ năm 2023
 


Đồng chí Trần Ngọc Lân,TUV, Giám đốc Sở trao tặng danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho các tập thể.
 
 

Đồng chí Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở cho các cá nhâ

 

Hải Yến

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 20
Hôm nay: 2655
Tổng lượt truy cập: 3.314.980
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.