Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 13-03-2023

Đoàn công tác của Cục SHTT, Vụ Phát triển KH&CN địa phương làm việc tại tỉnh Quảng Trị về việc triển khai Kết luận của Bộ trưởng Bộ KH&CN về hỗ trợ tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Thông báo số 1422/TB-BKHCN ngày 02/6/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận của Bộ trưởng Bộ KH&CN làm việc tại tỉnh Quảng Trị, Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Vụ Phát triển Khoa học và Công nghệ điạ phương tổ chức Đoàn công tác đánh giá, trao đổi triển khai các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Từ ngày 10/3 đến ngày 12/3/2023, Đoàn công tác làm việc với Sở KH&CN và Sở NN&PTNT, Văn phòng điều phối OCOP, Hiệp hội Doanh nghiệp, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Quảng Trị về nhu cầu hỗ trợ, giải pháp khai thác công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ bảo hộ, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; quản lý, phát triển các thương hiệu du lịch đặc thù của địa phương. Về phía Cục Sở hữu trí tuệ-Bộ KH&CN do Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ làm Trưởng đoàn. Chủ trì tiếp đoàn tại tỉnh Quảng Trị có ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị.

Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự đoàn công tác, về phía Cục Sở hữu trí tuệ có: Cục trưởng và Lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Cục; Phòng Kế hoạch -Tài chính; Trung tâm Thẩm định chỉ dẫn địa lý và nhãn hiệu quốc tế và Ban Quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ. Lãnh đạo Vụ Phát triển KH&CN địa phương. Các chuyên gia Hội đồng tư vấn khoa học Chương trình phát triển Tài sản trí tuệ và đơn vị chủ trì dự án đăng ký bảo hộ và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Khe Sanh - Viện Thổ nhưỡng Nông hoá.
     Về phía tỉnh Quảng Trị có: Ban Giám đốc Sở KH&CN; Đại diện Lãnh đạo các sở:  NN&PTNT, Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Đại diện Lãnh đạo Phòng QLCN và Đổi mới sáng tạo, Sở KH&CN; Hiệp hội Du lịch Quảng Trị; Văn phòng điều phối OCOP; Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị. 
     Tại Sở KH&CN, Đoàn đã có buổi làm việc về các nội dung: Đánh giá kết quả, các vướng mắc, tồn tại công tác phát triển tài sản trí tuệ của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2022; Khảo sát, trao đổi các đề xuất kiến nghị của tỉnh đối với Bộ KH&CN về hỗ trợ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ trong năm 2023-2024.
     Về Công tác phổ biến và tham mưu ban hành văn bản đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 01/6/2020 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham mưu UNBD tỉnh Quảng Trị ban hành Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/8/2022 về việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Trị đến năm 2030.
      Công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung của Chiến lược và các kiến thức, chính sách và pháp luật về SHTT trên địa bàn tỉnh được thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng cụ thể. Tuyên truyền trên Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị; Báo Quảng Trị, Cổng thông tin KH&CN Quảng Trị, Đặc san KH&CN Quảng Trị về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật SHTT năm 2022, xây dựng các tin, bài, chương trình, phóng sự liên quan đến việc phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh, sản phẩm OCOP. Việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền thông dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú, như tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, website...) đã góp phần làm chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của các nhà sản xuất, kinh doanh về vấn đề bảo hộ quyền SHTT.
        Kết quả đạt được: Tỉnh Quảng Trị đã đăng ký bảo hộ được 02 chỉ dẫn địa lý (Tiêu Quảng Trị và Chè Vằng Quảng Trị), 6 nhãn hiệu chứng nhận và 47 nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm hàng hóa đặc trưng, thế mạnh của các địa phương. Chương trình OCOP đã thực hiện phân hạng và công nhận được 119 sản phẩm OCOP (42 sản phẩm đạt 4 sao trong đó có 01 sản phẩm đề xuất Trung ương phân hạng 5 sao, 77 sản phẩm đạt 3 sao) và phần lớn các sản phẩm đã đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm thuộc Chương trình OCOP của tỉnh.
       Phát biểu tại buổi làm việc ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị khẳng định: Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 155/KH-UBND ngày 03/8/2022 về việc thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ (SHTT) tỉnh Quảng Trị đến năm 2030. Thúc đẩy đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước. Thực hiện đăng ký nước ngoài NHTT hoặc NHCN, CDĐL, nhãn hiệu của sản phẩm gắn OCOP đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ. Tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục pháp lý về đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống cây trồng, quyền tác giả và quyền liên quan quyền tác giả. Đề xuất và triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ các tổ chức và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trung tâm nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng hợp tác với doanh nghiệp theo hướng tạo ra kết quả nghiên cứu được bảo hộ quyền SHTT, trong đó tăng cường sử dụng công cụ SHTT để phát triển các ngành, lĩnh vực trọng điểm, các sản phẩm, dịch vụ có lợi thế cạnh tranh. Triển khai hiệu quả cơ chế khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình nghiên cứu, sáng tạo và đổi mới công nghệ; hướng dẫn doanh nghiệp tạo dựng và khai thác hiệu quả các chỉ dẫn thương mại cho sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp; hỗ trợ đăng ký bảo hộ các đối tượng SHTT. Thúc đẩy hình thành mạng lưới các tổ chức cho hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm ươm tạo các tài sản trí tuệ từ khâu hình thành ý tưởng, nghiên cứu, phát triển tài sản sở hữu trí tuệ đến sản xuất thử nghiệm, hình thành doanh nghiệp khởi nghiệp. Hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp hoàn thiện công nghệ, tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

Ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Trị khẳng định tỉnh sẽ tiếp tục
triển khai hiệu quả công tác phát triển tài sản trí tuệ thời gian tới.


  Ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ KH&CN kết luận tại buổi làm việc: Tỉnh đã rất chú trọng công tác đăng ký, thực thi, bảo hộ, quảng bá, phát triển tài sản sở hữu trí tuệ; công tác truyền thông về sở hữu trí tuệ rất tích cực. Với lợi thế của địa phương Quảng Trị có những thuận lợi như phong phú, đa dạng về điều kiện tự nhiên, khí hậu; có nhiều sản phẩm cây con chủ lực, nhiều đặc sản địa phương có tiềm năng, dư địa để phát triển. Ngoài ra, sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh trong phát triển sở hữu trí tuệ cũng là một điều kiện rất thuận lợi cho công tác bảo hộ, quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm chủ lực của tỉnh. Sau buổi làm việc của Đoàn công tác với Sở KH&CN và Sở NN&PTNT, Văn phòng điều phối OCOP, Hiệp hội Doanh nghiệp, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch Quảng Trị về nhu cầu hỗ trợ, giải pháp khai thác công cụ sở hữu trí tuệ phục vụ bảo hộ, phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; quản lý, phát triển các thương hiệu du lịch đặc thù của địa phương Cục SHTT sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, cùng tỉnh trong phát triển và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với những kiến nghị, đề xuất của địa phương, cần rà soát, phân kỳ những gì cấp bách, ưu tiên ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.
       Trong khuôn khổ chuyến công tác, sáng ngày 10/3/2023, Đoàn công tác đã có khảo sát thực địa, làm việc về công tác bảo hộ, quản lý quyền sở hữu trí tuệ đối với một số sản phẩm chủ lực của tỉnh về danh tiếng, tính đặc thù của sản phẩm; sự tham gia của doanh nghiệp và người dân vào công tác sản xuất quản lý chất lượng, phát triển sản phẩm được bảo hộ. Và ngày 11/3/2023 Đoàn tiếp tục đi khảo sát, xác định tiêu chí xây dựng, quản lý thương hiệu du lịch tại huyện đảo Cồn Cỏ.

Đoàn công tác khảo sát thực địa mô hình sản xuất gạo hữu cơ tại huyện Hải Lăng và Công ty MTV Thương mại tỉnh Quảng Trị

 

Đoàn công tác khảo sát thực địa mô hình trồng và chế biến cây dược liệu Chè Vằng
 tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Hải Yến

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 7
Hôm nay: 1473
Tổng lượt truy cập: 3.311.681
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.