Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 03-11-2023

Thẩm định đề tài KH&CN cơ sở: “Khảo sát, đánh giá, phân loại các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, đề xuất xác định loại hình đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ nhằm xây dựng thương hiệu các sản phẩm của tỉnh Quảng Trị”.

Ngày 01/11/2023, Hội đồng tư vấn thẩm định nội dung đề tài KH&CN cấp cơ sở do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cơ sở: “Khảo sát, đánh giá, phân loại các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, đề xuất xác định loại hình đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ nhằm xây dựng thương hiệu các sản phẩm của tỉnh Quảng Trị”. Đề tài do ông Nguyễn Hữu Thắng làm Chủ nhiệm, Sở Khoa học và Công nghệ là đơn vị chủ trì. Thời gian thực hiện: 12 tháng (từ tháng 10/2023 đến tháng 10/2024).

Ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp

Đề tài hướng đến mục tiêu hệ thống, phân tích, đánh giá và đề xuất các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng; xác định loại hình đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ (SHTT) nhằm xây dựng thương hiệu các sản phẩm của tỉnh, góp phần nâng cao năng lực quản lý, khai thác và phát triển tốt nguồn tài sản trí tuệ của địa phương. Cụ thể: đề tài khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của tỉnh. Thống kê đầy đủ quy mô, diện tích, số lượng của từng loại sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của tỉnh, để xác định danh mục và đề xuất loại hình đăng ký xác lập quyền SHTT đối với từng loại sản phẩm.

Để thực hiện được mục tiêu nêu trên, Đề tài đã đưa ra các nội dung triển khai bao gồm: Xác định danh mục các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng của tỉnh Quảng Trị đã xác lập và chưa xác lập quyền SHTT. Đánh giá tình hình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, lợi thế của các địa phương thuộc tỉnh Quảng Trị và xác định loại hình đănng ký xác lập quyền SHTT. Xây dựng báo cáo khoa học.


Đơn vị thực hiện báo cáo trước Hội đồng

Theo đó, đơn vị thực hiện tiến hành thiết kế biểu mẫu điều tra, xây dựng phương án điều tra, làm việc với các đơn vị liên quan triển khai điều tra thu thập số liệu. Xử lí số liệu xác định danh mục các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của tỉnh Quảng Trị đã xác lập và chưa xác lập quyền SHTT. Tổ chức các hội thảo tham vấn xác định các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, lợi thế của các địa phương (huyện, thị xã, thành phố) thuộc tỉnh Quảng Trị và xác định loại hình đăng ký xác lập quyền SHTT. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu sau hội thảo. Sản phẩm dự kiến của đề tài gồm: Báo cáo thực trạng sản phẩm có tiềm năng và tình hình sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của tỉnh Quảng Trị. Bộ dữ liệu danh mục các sản phẩm có tiềm năng của tỉnh Quảng Trị đã được phân định loại hình đăng ký xác lập quyền SHTT. Báo cáo khoa học tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ.
Đề tài thành công sẽ cung cấp cơ sở dữ liệu giúp cơ quan quản lý Nhà nước xác định được loại hình xác lập quyền SHTT cho các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng của tỉnh góp phần xây dựng thương hiệu sản phẩm. Bên cạnh đó, giúp các chủ thể thụ hưởng các chính sách: Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP,... Nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường và gia tăng giá trị gia tăng tài sản SHTT trong từng sản phẩm, đóng góp tích cực trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh. Từ đó, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của cư dân nông thôn tham gia sản xuất các sản phẩm nông nghiệp, quảng bá hình ảnh con người, sản phẩm lợi thế của tỉnh Quảng Trị.
Hội đồng đánh giá thuyết minh đề tài nghiêm túc, khoa học, qua đó thảo luận, góp ý một số nội dung cần bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện thuyết minh. Hội đồng nhất trí và thống nhất việc triển khai thực hiện đề tài ./.

Hải Yến, Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 1949
Tổng lượt truy cập: 3.314.274
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.