Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 30-01-2024

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh:“Nghiên cứu các giải pháp thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.”

Ngày 29/1/2024, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh:”Nghiên cứu các giải pháp thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh Quảng Trị theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” Đề tài do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thực hiện.

Ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp

Đề tài hướng đến mục tiêu cung cấp luận cứ khoa học để hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển giai đoạn đến năm 2025; đặc biệt là, xây dựng quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; là cơ sở để UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; là cơ sở xây dựng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030. Nghiên cứu diễn biến quá trình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành và nội ngành, cơ cấu vùng, cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng giai đoạn 2015-2022. Đề xuất hệ thống giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đơn vị chủ trì báo cáo trước Hội đồng 

Trước hội đồng, đơn vị thực hiện đề tài đã báo cáo nội dung thực hiện và sản phẩm đạt được. Sản phẩm của đề tài gồm: Báo cáo tổng hợp số liệu khảo sát thực tế. Thực hiện 10 chuyên đề. Báo cáo Hệ thống các giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Báo cáo đánh giá thực trạng về diễn biến quá trình tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh rế, cơ cấu ngành và nội ngành, cơ cấu vùng, cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng giai đoạn 2015-2022. Luận cứ khoa học hoạch định chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức 02 hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia. 02 bài báo khoa học được đăng tải. Báo cáo tổng kết đề tài. Đề tài là cơ sở khoa học để tỉnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo lộ trình và bước đi phù hợp để đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 cơ bản hình thành mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều sâu, đảm bảo chất lượng tăng trưởng, nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm mục đích phát triển bền vững.


Hội đồng đã tiến hành đánh giá, góp ý các kết quả thực hiện của đề tài. Đơn vị chủ trì đã thực hiện đầy đủ các nội dung của đề tài đảm bảo theo thuyết minh. Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì chỉnh sửa báo cáo kết quả theo ý kiến góp ý của các thành viên và nhất trí nghiệm thu đề tài xếp loại: Khá./

Hải Yến

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 5
Hôm nay: 2213
Tổng lượt truy cập: 2.907.740
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.