Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh

Ngày đăng: 21-02-2023

Đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Ngày 17/2/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị để đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số năm 2022, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022, tỉnh Quảng Trị tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển đổi số. Đến nay, 100% các sở, ban ngành và địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị.

Tỉnh đã đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng LAN, trang thiết bị tin học cho các Sở, ban ngành và địa phương; đảm bảo 100% cơ quan cấp tỉnh và cấp huyện có mạng LAN, 100% cán bộ công chức cấp tỉnh và huyện được trang cấp máy tính sử dụng.

Cổng Dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị đã cung cấp 1.126 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt 54,9%). Ngoài ra, có 13 dịch vụ công trực tuyến mức độ 1; 698 dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và 214 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 được cung cấp trên Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh. 100% các Sở, Ban ngành và địa phương có Cổng thông tin điện tử cung cấp thông tin phục vụ người dân, doanh nghiệp. 100% văn bản quy phạm pháp luật, hơn 90% văn bản chỉ đạo, điều hành của tỉnh được cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh…

Hệ thống văn phòng điện tử đã được triển khai đồng bộ đến 100% các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ văn bản được gửi qua mạng giữa các cơ qua nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 98% (trừ những văn bản mật hoặc tuyệt mật). 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh (trừ văn bản mật) và 100% văn bản nội bộ của các sở ban ngành, địa phương được thực hiện dưới dạng điện tử.

Tỷ lệ cán bộ, công chức của tỉnh được cấp hộp thư điện tử công vụ đạt 100%; tỷ lệ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư điện tử trong công việc ước đạt trên 70%.

Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang tiếp tục được duy trì, phát triển; mật độ thuê bao Internet/100 dân đạt 18,1 thuê bao; tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet ước đạt 70%; tỷ lệ người sử dụng Internet (cố định và di động) đạt trên 91%; tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động ước đạt trên 92%.

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh cần sớm ban hành văn bản chỉ đạo việc nâng cao chỉ số DTI của tỉnh trong thời gian tới; giao chỉ tiêu cho các sở, ngành, địa phương tỉ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao; ưu tiên bố trí đủ kinh phí triển khai Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đề nghị các sở ngành, địa phương tăng cường nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số trong Chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Từ đó, các đơn vị, địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền; phân công các ngành phụ trách và chịu trách nhiệm về tiêu chí chuyển đổi số liên quan; nỗ lực cải thiện, nâng cao các chỉ số chuyển đổi số thấp, đi liền với giữ vững, phát triển các chỉ số cao; tập trung nâng cao tỉ trọng kinh tế số và thúc đẩy xã hội số; công khai chỉ số chuyển đổi số của từng đơn vị; có phương pháp, cách làm phù hợp để huy động nguồn lực của xã hội vào hoạt động chuyển đổi số; Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu triển khai đầy đủ các nền tảng số dùng chung trên địa bàn tỉnh…

https://www.quangtri.gov.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 2743
Tổng lượt truy cập: 3.315.068
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.