Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin trong tỉnh

Ngày đăng: 14-03-2023

UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với Hội đồng KH&CN tỉnh

Ngày 13/3/2023, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh nhằm tổng kết đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2022; định hướng những nội dung nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023 và những năm tiếp theo. Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh đã chủ trì phiên họp cùng với sự tham gia của các thành viên trong Hội đồng KH&CN tỉnh. Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo, Đài tỉnh.

 

Ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Công nghệ KH&CN tỉnh chủ trì phiên họp 

Thực hiện Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện công tác quản lý nhà nước một cách có hiệu quả các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt năm 2022 và một số nhiệm vụ chuyển tiếp từ các năm trước. Riêng trong năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Danh mục, thẩm định nội dung, kinh phí và ký kết hợp đồng triển khai thực hiện 12 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Viện ( nguồn vốn đối ứng của địa phương). Các nhiệm vụ được triển khai thực hiện theo đúng tiến độ và hợp đồng đã được phê duyệt, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, ổn định chính trị, nghiên cứu ứng dụng trên nhiều lĩnh vực sản xuất và đời sống, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

 

Ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Phó Chủ tịch thường trực
Hội đồng KH&CN tỉnh trình bày báo cáo

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận trên cơ sở báo cáo tổng hợp của cơ quan thường trực, phân tích về sự cấp thiết, tính khả thi, mục tiêu của các đề tài, dự án. Đồng thời đề xuất những nội dung về định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ năm 2023 và những năm tiếp theo trên tinh thần thay đổi cách tiếp cần và phương pháp chọn danh mục nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh tập trung vào một số  ngành, lĩnh vực ưu tiên, nhằm đảm bảo các đề tài sau khi thực hiện trong thực tế sẽ có địa chỉ ứng dụng kết quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống cao nhất. Yêu cầu phải bám sát các chủ trương chính sách, chương trình trọng tâm của tỉnh như: Ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ chuyển đổi số, ứng dụng tiến bộ KHCN phục vụ Chương trình Nông thôn mới, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường, các chương trình phát triển cho đồng bào dân tộc ở miền núi; lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phục vụ các ngành.…Đặc biệt, cần tập trung các nhiệm vụ KH&CN thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ, công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, sản xuất  nông nghiệp hữu cơ,.. nhằm phát triển sản phẩm hàng hóa chủ lực, tiềm năng, nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm được thương mại hóa trên thị trường. Các đề xuất đặt hàng cần được xem xét đánh giá kỹ, phải thông qua hội đồng KH&CN tỉnh phê duyệt và đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ phải có cam kết sử dụng ứng dụng, nhân rộng kết quả nghiên cứu sau khi kết thúc. Về kinh phí do nguồn lực ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học và công nghệ không nhiều, nên cần phải lồng ghép nhiều nguồn khác phù hợp và đảm bảo kết quả nghiên cứu phải nhân rộng nhanh, tạo được ra sự lan toả nhằm đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đánh giá cao những trăn trở cũng như kết quả của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị đã đạt được trong thời gian qua. Đối với định hướng nghiên cứu KH&CN trong năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH&CN cần rà soát đánh giá lại những đề tài đã nghiên cứu thành công, có khả năng mở rộng và ứng dụng. Xây dựng kế hoạch để chuyển giao các quy trình công nghệ đã nghiên cứu thành công để tiếp tục nhân rộng kết quả vào thực tiễn sản xuất và đời sống, tăng cường quy mô sản xuất để góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Cần chú trọng dư địa để phát triển, nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp, người dân khi triển khai các nhiệm vụ KH&CN. Đồng thời, thay đổi cách tiếp cận đề tài để mở rộng danh mục các nhiệm vụ KH&CN. Trên cơ sở nguồn lực sẵn có, Hội đồng KH&CN sẽ lựa chọn, xét duyệt các nhiệm vụ theo hướng ưu tiên những nhiệm vụ KH&CN có tính ứng dụng cao vào thực tiễn, có dư địa để nhân rộng sản xuất, có sự liên kết với doanh nghiệp và người dân; lồng ghép các nguồn lực để thực hiện. Trên cơ sở ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH&CN cơ quan thường trực Hội đồng KH&CN tỉnh tiếp thu, thông báo định hướng nghiên cứu cho các ngành, các địa phương, tổ chức KH&CN trong và ngoài tỉnh tiếp tục đăng ký đề xuất thêm danh mục để tổng hợp và xây dựng báo cáo tổng thể để Hội đồng KH&CN tỉnh họp xem xét, quyết định phê duyệt danh mục các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023 để triển khai thực hiện./.

Hải Yến

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 2048
Tổng lượt truy cập: 3.314.373
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.