Cải cách hành chính - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Giới thiệu: Cải cách hành chính
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 187/SKHCN-VP V/v đôn đốc thực hiện Đề án 06 và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ 07/03/2024
2 45/KH-UBND Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 05/03/2024
3 46/KH-UBND Kế hoạch Cải cách thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 04/03/2024
4 45/KH-SKHCN Kế hoạch Tổ chức Hội thi tìm hiểu về công tác cải cách hành chính của Khoa học và Công nghệ năm 2024 26/02/2024
5 150/SKHCN-VP V/v triển khai thực hiện Công văn số 871/UBND-NC ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại Thông báo số 53/TB- VPCP ngày 15/02/2024 của Văn phòng Chính phủ 26/02/2024
6 30/BC-SKHCN Báo cáo Đánh giá hiệu quả, mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến triển khai thí điểm việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng 19/02/2024
7 27/BC-SKHCN Báo cáo Công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02 năm 2024 19/02/2024
8 26/BC-SKHCN Báo cáo Tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 tháng 02 năm 2024 16/02/2024
9 35/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024 07/02/2024
10 36/KH-SKHCN Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2024 07/02/2024
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 2379
Tổng lượt truy cập: 2.923.831
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.