Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 03-11-2023

Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 02/11/2023, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 ”. Đề tài do TS. Lê Thị Hương làm chủ nhiệm, Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ trì thực hiện. 

Ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp

Mục tiêu hướng đến của đề tài là đánh giá thực trạng về đội ngũ giáo viên các bậc học, cấp học của các đơn vị sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Dự báo xu hướng về số lượng, chất lượng và Xây dựng các giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông cho các bậc học, cấp học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.


Đơn vị chủ trì báo cáo trước Hội đồng

Trước hội đồng, đơn vị thực hiện đề tài đã báo cáo nội dung thực hiện và sản phẩm đạt được. Đề tài đã hoàn thành việc nghiên cứu  lý luận về xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông. Hệ thống các giải pháp xây dựng quy hoạch phát triển giáo viên mầm non, phổ thông; sắp xếp việc sử dụng, đổi mới tuyển dụng, điều chuyển giáo viên đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại giáo viên. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên; tăng cường phân cấp giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong công, tác xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên. Tăng cường đánh giá giáo viên, thanh tra, kiểm tra chuyên môn ở các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. Giải pháp tham mưu ban hành cơ chế chính sách và huy động các nguồn lực để phát triển đội ngũ. Khảo nghiệm và thử nghiệm các giải pháp. Tổ chức 01 hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về “Thực trạng và giải pháp xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, phổ thông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Tổ chức  09 lớp tập huấn trong 03 ngày với 02 chuyên đề  cho giáo viên, cán bộ quản lý cấp mầm non, tiểu học, THCS, THPT để thực hiện Khảo nghiệm các giải pháp. Đã tham vấn chính sách cho Sở GD&ĐT tham mưu cho UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 31/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 về Ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.


Sản phẩm của đề tài gồm: 12 Báo cáo các chuyên đề; 01 Báo cáo tổng kết và 01 báo cáo tóm tắt; 01 Nghị quyết số: NQ số 31/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023, Nghị Quyết ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 01 Bản kiến nghị; 02 Bài báo đăng ở Tạp chí giáo dục. 01 Bài báo đăng ở Tạp chí của Sở KH&CN.


Hội đồng đã tiến hành đánh giá, góp ý các kết quả thực hiện của đề tài. Đơn vị chủ trì đã thực hiện đầy đủ các nội dung của đề tài đảm bảo theo thuyết minh. Hội đồng đề nghị đơn vị chủ trì chỉnh sửa báo cáo kết quả theo ý kiến góp ý của các thành viên và nhất trí nghiệm thu đề tài xếp loại: Khá./.

Hải Yến, Trung tâm Nghiên cứu, Chuyển giao Công nghệ và Đổi mới Sáng tạo

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 173
Tổng lượt truy cập: 3.247.216
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.