Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 20-04-2023

Phiên họp thứ tư Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ

Ngày 19/4/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ đã chủ trì phiên họp trực tuyến thứ tư của Ban chỉ đạo. Cùng dự còn có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng.

Phiên họp tập trung đánh giá tình hình thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp; công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) 2022 và Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR Index) 2022.

Với nguyên tắc “Lấy con người là trung tâm, cải cách dẫn dắt, công nghệ hỗ trợ thúc đẩy”, công tác cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp đã đạt được một số kết quả nổi bật. Đến nay, các Bộ đã công khai, cập nhật 17.830 quy định hiện hành, 149 quy định dự kiến ban hành và phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.029 quy định trên Cổng tham vấn và tra cứu quy định kinh doanh.

Đã có 25,9% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng, tăng 5 lần so với tháng 9/2022; 62,7% hồ sơ TTHC được số hóa, trong đó  có 25% được số hóa toàn trình từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả theo đúng quy định, tăng 4 lần so với tháng 9/2022.

Chất lượng dịch vụ công trực tuyến được cải thiện đã cung cấp hơn 4.400 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Cổng Thông tin một cửa quốc gia, một cửa ASEAN đã thực hiện 250/261 dịch vụ công trực tuyến của 13 Bộ, ngành với hơn 55 nghìn doanh nghiệp tham gia. Đề án 06 được chỉ đạo, triển khai quyết liệt. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ 699/5.187 TTHC trên 100 lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của các Bộ, ngành; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ đã thực thi phương án phân cấp 81 TTHC tại 15 văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, đơn giản hóa đối với 59 nhóm TTHC trọng tâm ưu tiên trên 12 lĩnh vực.

Tại phiên họp, Bộ Nội vụ đã công bố Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính cấp tỉnh (SIPAS) năm 2022, kết quả tỉnh Quảng Trị như sau:

1. Chỉ số PAR INDEX: Quảng Trị đạt 82,7 điểm xếp thứ 52/63 tỉnh, thành phố, giảm 1,12 điểm, nhưng tăng 1 bậc so với năm 2021.

2. Chỉ số SIPAS: Chỉ số Sipas tỉnh Quảng Trị năm 2022 đạt 76,43 %, xếp thứ 55/63 tỉnh, thành phố, giảm so với năm 2021 9 bậc.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên của Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các cấp tiếp tục tham mưu, chỉ đạo triển khai một cách mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ công tác CCHC tại bộ, ngành, địa phương mình theo kế hoạch năm 2023 của Ban Chỉ đạo, coi đây là một tiêu chí để đánh giá cán bộ.

Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản thuộc thẩm quyền và trình các cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh và phân cấp giải quyết TTHC. Nghiên cứu kỹ lưỡng, áp dụng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn. Thực hiện tham vấn, tương tác nhiều hơn với đối tượng tác động, các hiệp hội, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn đối với các quy định trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng…

Các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cần khẩn trương ban hành các thông tư, đề xuất xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp thực chất hiệu quả, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của cả nước, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội được Trung ương, Quốc hội giao, góp phần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2023.

https://www.quangtri.gov.vn/

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 2474
Tổng lượt truy cập: 3.314.799
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.