Chi tiết tin tin tức sự kiện - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Tin hoạt động Sở

Ngày đăng: 14-09-2023

Thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng, tiềm năng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2030”

Ngày 12/9/2023, Hội đồng tư vấn do ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì đã tiến hành thẩm định thuyết minh đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Đánh giá thực trạng, tiềm năng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2030”. Đề tài do Ths Hồ Thị Lệ Hà làm chủ nhiệm, Ban dân tộc tỉnh Quảng Trị chủ trì. Thời gian thực hiện 12 tháng, từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 8 năm 2024.

Ông Trần Ngọc Lân, TUV, Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại phiên họp

Đề tài hướng đến mục tiêu nghiên cứu, đánh giá thực trạng, tiềm năng và đề xuất các giải pháp thúc đẩy khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư tại vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2030.

Mục tiêu cụ thể xác định được các mô hình khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh thành công/thất bại tiêu biểu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị trong khoảng thời gian từ 2018-2023. Xác định các bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị. Phân tích các khó khăn, thuận lợi, cơ hội, thách thức đối với hoạt động khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị. Chọn được các mô hình khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh tài năng. Đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị.

Theo đó, đề tài sẽ triển khai các nội dung: Hệ thống hoá các vấn đề lý luận về khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư. Đánh giá thực trạng về khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh tại vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị. Phân tích tiềm năng khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp. Đề xuất hệ thống các giải pháp nhằm thúc đẩy khởi sự kinh doanh và thu hút đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi tỉnh Quảng Trị.

Sản phẩm dự kiến của đề tài gồm: Báo cáo các mô hình khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh thành công/thất bại tiêu biểu tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị trong khoảng thời gian từ 2018-2023. Báo cáo các bài học kinh nghiệm cho công tác quản lý nhà nước về hỗ trợ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị. Báo cáo phân tích các khó khăn, thuận lợi, cơ hội, thách thức đối với hoạt động khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị. Báo cáo  các mô hình khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh tài năng. Báo cáo đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và thu hút đầu tư tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị. Tổ chức 1 hội thảo chia sẽ kết quả, thông quá đó thống nhất định hướng giải pháp phát triển khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số  và miền núi tỉnh Quảng Trị. Tổ chức 1 hội thảo thu hút đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị.

Tại phiên họp Hội đồng, các thành viên Hội đồng đề nghị Chủ nhiệm, đơn vị chủ trì thực hiện bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các nội dung của bản Thuyết minh đề tài theo những góp ý của các thành viên và nhất trí cao việc triển khai thực hiện đề tài./.

Hải Yến

Tin khác

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 1686
Tổng lượt truy cập: 3.248.729
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.