Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Phổ biến pháp luật

Ngày đăng: 03-02-2023

Quy định mới về nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành nghiên cứu, xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo hướng đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đối với 3 đối tượng: doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt.

 

Ngày 20/12/2022, Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ban hành. Những điểm mới cơ bản của Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg bao gồm:

Bổ sung khoản 3 Điều 7 quy định doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt được lựa chọn nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu quy định tại Điều 7 hoặc theo hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu theo phương thức đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu quy định tại Điều 7a của Quyết định.

Bổ sung Điều 7a quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng đối với doanh nghiệp công nghệ cao hoặc dự án hoạt động ứng dụng công nghệ cao hoặc dự án thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư đặc biệt quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Đầu tư theo phương thức đơn giản hóa thủ tục nhập khẩu.

Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 10 quy định về hiệu lực của chứng thư giám định trong trường hợp nhập khẩu dây chuyền công nghệ theo thủ tục đơn giản.

Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 10 quy định trường hợp giám định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng không thực hiện tại nước xuất khẩu đối với quy định tại Điều 7a.

Bổ sung khoản 4 Điều 10 quy định giám định dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được thực hiện tại địa điểm sản xuất của doanh nghiệp hoặc địa điểm triển khai dự án sau khi dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu được lắp đặt hoàn thiện, trong trạng thái dây chuyền đang hoạt động.

Bổ sung khoản 7 Điều 12 về trách nhiệm kiểm tra của Bộ Khoa học và Công nghệ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sửa đổi, bổ sung Điều 13 để bổ sung trách nhiệm của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sửa đổi mã số HS của máy móc, thiết bị tại Phụ lục I phù hợp với quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Ban hành Phụ lục III gồm 5 mẫu văn bản để doanh nghiệp, tổ chức giám định thực hiện khi nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:  Mẫu 01. Văn bản cam kết; Mẫu 02. Văn bản đăng ký giám định; Mẫu 03. Văn bản đề nghị gia hạn thời gian nộp chứng thư giám định; Mẫu 04. Mẫu báo cáo của doanh nghiệp; Mẫu 05. Mẫu báo cáo của tổ chức giám định.

Việc ban hành và triển khai thực hiện Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Quyết định số 28/2022/QĐ-TTg sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2023.

Most.gov.vn

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 1934
Tổng lượt truy cập: 3.326.433
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.