Cải cách hành chính - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Cải cách hành chính

Gắn sắp xếp lại cấp huyện, cấp xã với tinh giản biên chế, cải cách chính sách tiền lương, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC

Ngày đăng: 12-07-2023

Gắn việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cải cách chính sách tiền lương, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của hệ thống chính trị, bảo đảm xây dựng chính quyền địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu...

Ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của...

Ngày đăng: 11-07-2023

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN Thông tư Ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công...

Nâng cao chất lượng trong cải cách thủ tục hành chính

Ngày đăng: 11-07-2023

Ngày 10/7/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 621/SKHCN-VP về việc Nâng cao chất lượng trong cải cách thủ tục hành chính.

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh cải cách thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân

Ngày đăng: 10-07-2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 9/7/2023 về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030

Ngày đăng: 05-07-2023

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 616/CĐ-TTg ngày 4/7/2023 về việc rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030.

Ban hành Nghị quyết về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà...

Ngày đăng: 30-06-2023

Ngày 27/6/2023Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về việc quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu...

VNPT oneGOV- tháo gỡ “điểm nghẽn” chuyển đổi số cơ quan quản lý Nhà nước

Ngày đăng: 30-06-2023

Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu đối với mỗi quốc gia và trong mọi lĩnh vực. Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số và đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành thúc đẩy chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành. Thực hiện chủ trương này, các...

Ban hành Nghị quyết về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà...

Ngày đăng: 30-06-2023

Ngày 27/6/2023Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ về việc quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu...

Đề án 06: Bộ, ngành phải đi trước, thông suốt trước khi triển khai xuống địa phương

Ngày đăng: 15-06-2023

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì Hội nghị giao ban với các bộ, ngành về tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề...

Triển khai thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ

Ngày đăng: 08-06-2023

Thực hiện Công văn số 2712/UBND-NC ngày 05/6/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của Văn phòng Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị đã ban bành Công văn số 513/SKHCN-VP về việc triển khai thực hiện Thông báo số 169/TB-VPCP ngày 05/5/2023 của...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 2465
Tổng lượt truy cập: 2.923.917
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.