Quy chế dân chủ PCTN - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Giới thiệu: Quy chế dân chủ PCTN
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 128/BC-SKHCN Báo cáo Về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tháng 6 năm 2024 (Thời kỳ lấy số liệu: từ ngày 16/5/2024 đến ngày 15/6/2024) 17/06/2024
2 118/BC-SKHCN Báo cáo Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2024 (Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/6/2024) 13/06/2024
3 209/SKHCN-TTra Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 133-KH/TU ngày 06/02/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch số 06-KH/BCSĐ ngày 04/3/2024 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh 14/03/2024
4 44/BC-SKHCN Báo cáo Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ (Từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/3/2024) 14/03/2024
5 171/SKHCN-TTra Công văn triển khai Kế hoạch số 40/KH-UBND của UBND tỉnh về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 04/03/2024
6 227/BC-SKHCN Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 (từ ngày 16-12-2022 đến ngày 31-11-2023) của Sở Khoa học và Công nghệ 06/12/2023
7 168/NQ-CP Ban hành Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 10/10/2023
8 907/SKHCN-VP V/v triển khai thực hiện Thông báo số 09-TB/BCĐ ngày 15/8/2023 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 25/09/2023
9 1288-CV/TU CV đẩy mạnh xây dựng văn hoá liêm chính, không tham nhũng tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 22/09/2023
10 853/SKHCN-VP V/v triển khai thực hiện Thông báo số 08-TB/BCĐ ngày 10/8/2023 của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 12/09/2023
1 2 3 4 5 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 7
Hôm nay: 1156
Tổng lượt truy cập: 3.316.372
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.