Chi tiết tin - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Tin tức - Sự kiện: Cải cách hành chính

Ngày đăng: 28-02-2023

Tạo lập nền hành chính hiện đại, hiệu lực, hiệu quả ở Cam Lộ

Nâng cao chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập để cải thiện mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân được huyện Cam Lộ xác định là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân. Thời gian qua, huyện Cam Lộ đã đề ra nhiều biện pháp thực hiện quyết liệt nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính, giải quyết tốt các giao dịch hành chính với tổ chức, cá nhân, nhất là triển khai thực hiện tốt “một cửa điện tử” ở cấp huyện, cấp xã.

 

Thực hiện tốt cơ chế “một cửa” trong cải cách hành chính ở Cam Lộ - Ảnh: N.T.H

Nhằm xây dựng nền hành chính hiện đại, kiến tạo phát triển phục vụ Nhân dân, UBND huyện Cam Lộ đã thành lập Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện, ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các nội dung Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Xác định cải cách thủ tục hành chính là khâu đột phá, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, triển khai thực hiện tốt “một cửa điện tử” ở cấp huyện, cấp xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khai thác, tra cứu và giải quyết các thủ tục hành chính.

Rà soát, đơn giản hóa quy định thủ tục hành chính; tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích, chứng thực bản sao điện tử và các văn bản khác có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính để hỗ trợ việc nâng cao chất lượng các quy định hành chính và giám sát việc thực hiện thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.

UBND huyện tập trung chỉ đạo phát huy hiệu quả công tác chỉ đạo điều hành trên Cổng thông tin điện tử của huyện, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về hoạt động của các cơ quan, đơn vị; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, các xã, thị trấn và trên Cổng thông tin điện tử huyện để cán bộ và Nhân dân thuận tiện trong việc nghiên cứu và thực hiện.

Tổng số thủ tục hành chính đang công khai là 410 thủ tục, trong đó cấp huyện 274 thủ tục, cấp xã 136 thủ tục. Việc thực hiện công khai thủ tục hành chính và công khai tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; các nhiệm vụ về công khai thủ tục hành chính, công khai các khoản phí, lệ phí, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong quá trình giải quyết hồ sơ được thực hiện đầy đủ, tỉ lệ công khai 100%.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn năm 2022 đạt 97,8%. Đến nay, tại bộ phận “một cửa” huyện thực hiện đạt 87% tỉ lệ số hóa hồ sơ; tỉ lệ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 cấp huyện đạt trên 80% kế hoạch đề ra.

Quá trình thực hiện thời gian qua UBND huyện Cam Lộ không tiếp nhận trường hợp phản ánh, kiến nghị nào về giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Để nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, huyện Cam Lộ đã tập trung xây dựng và phát triển đề án chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động…

Hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện hiện nay đã cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động; 100% đơn vị có mạng nội bộ LAN, tỉ lệ trung bình máy tính/cán bộ, công chức toàn huyện đạt trên 100%.

100% đơn vị được kết nối internet băng thông rộng và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng để phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý; 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản công vụ để thực hiện nhiệm vụ; 100% văn bản chỉ đạo, điều hành được cập nhật lên phần mềm Hệ thống gửi nhận văn bản và Cổng thông tin điện tử huyện.

Đặc biệt, huyện tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, mở rộng, cải tạo, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, thực hiện duy trì, bảo dưỡng đối với hệ thống hội nghị trực tuyến từ trung ương đến cơ sở, phòng họp không giấy (eCabinet)...

Phó Trưởng Phòng Nội vụ huyện Cam Lộ Nguyễn Diệu Hoàng cho biết, hiện nay mạng lưới viễn thông trên địa bàn huyện Cam Lộ đã kết nối thông suốt, đảm bảo phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan, đơn vị, đáp ứng cơ bản nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của người dân, doanh nghiệp.

Các phần mềm quản lý văn bản và điều hành được triển khai đến 100% cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đảng, đoàn thể, đảm bảo liên thông gửi - nhận văn bản, góp phần tiết giảm chi phí và thời gian xử lý, tăng cường công khai, minh bạch, cụ thể hóa trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong giải quyết công việc…

Địa phương tiếp tục chỉ đạo chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, thái độ làm việc của cán bộ, công chức, viên chức phục vụ người dân và doanh nghiệp, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả cao.

https://baoquangtri.vn/

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 7
Hôm nay: 2275
Tổng lượt truy cập: 3.326.774
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.