Cải cách hành chính - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Giới thiệu: Cải cách hành chính
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 01-NQ/TU Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2025 04/11/2021
2 01-NQ/TU Nghị quyết đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 04/11/2021
3 02-NQ/TU Nghị quyết về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 04/10/2021
4 4314/UBND-NC V/v duy trì, cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh năm 2021 16/09/2021
5 23/CT-TTg Chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030. 02/09/2021
6 465/SKHCN-VP V/v triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ 24/08/2021
7 76/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 15/07/2021
8 56/BC-SKHCN Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 15/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đẩy mạnh cải cách hành chính, nân cao năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016-2020 22/06/2021
9 69/SKHCN-TĐC V/v chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 03/03/2021
10 320/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Quảng Trị năm 2020 05/02/2021
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 2
Hôm nay: 125
Tổng lượt truy cập: 3.248.873
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.