Cải cách hành chính - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Bộ Khoa học và Công nghệ: “Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai”
Giới thiệu: Cải cách hành chính
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 97/BC-SKHCN Báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Đề án 06 tháng 8 năm 2023 15/08/2023
2 165/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ-BCSĐ của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết tâm thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 04/08/2023
3 117/NQ-CP Ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 30/07/2023
4 92/BC-SKHCN Báo cáo Kết quả tự đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 24/07/2023
5 85/BC-SKHCN Báo cáo Kết quả thực hiện kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh trong 6 tháng đầu năm 2023, trong lĩnh vực khoa học và công nghệ 17/07/2023
6 23/CT-TTg Về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp Phiếu lý lịch tư pháp tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 09/07/2023
7 3335/UBND-NC Về việc nâng cao chất lượng trong công tác cải cách thủ tục hành chính 07/07/2023
8 177/QĐ-SKHCN Quyết định về việc kiện toàn Tổ giúp việc cho Giám đốc Sở trong việc kiểm tra, giám sát công tác cải cách hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ 07/07/2023
9 1371/QĐ-UBND Quyết định banh hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh và UBND huyện, thị xã, thành phố, giai đoạn 2023-2025 29/06/2023
10 1325/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023-2025 23/06/2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 3
Hôm nay: 970
Tổng lượt truy cập: 2.919.784
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.