Cải cách hành chính - Sở Khoa học và Công nghệ

 

Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo – Khơi dậy khát vọng kiến tạo tương lai
Giới thiệu: Cải cách hành chính
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 131/NQ-CP Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp 06/10/2022
2 1085/QĐ-TTg Ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 15/09/2022
3 524/SKHCN-VP V/v tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PCI năm 2022 09/08/2022
4 533/SKHCN-VP V/v triển khai Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ 09/08/2022
5 828/QĐ-UBND Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị 17/03/2022
6 701/QĐ-UBND Quyết định về việc phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021-2030 03/03/2022
7 19/KH-SKHCN Kế hoạch tập huấn duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố, các phường, xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2022 28/02/2022
8 09/KH-SKHCN Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2022 24/01/2022
9 01/TB-SKHCN Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ 6 tháng đầu năm 2022 19/01/2022
10 333/QĐ-SKHCN Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Khoa học và công nghệ Quảng Trị 29/12/2021
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

CHUYÊN MỤC KH&CN SỐ 5-2016

Thống kê truy cập
Số người online: 4
Hôm nay: 1145
Tổng lượt truy cập: 3.249.893
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG TRỊ
Chịu trách nhiệm: Trần Ngọc Lân, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. Địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà; ĐT: 0233.3550 382.